Muhabbetullah

By Yahya Bolat - Published on April 3, 2021
"Yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır.
Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır (Allah’ı Kur’anın bildirdiği gibi tanıma). Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı ni’meti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en halis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir."

Risale-i Nur Külliyatı Yirminci Mektup
Bediüzzaman Said Nursi
15x21 cm / 5.9x8.27 in
Hardcover
267 pages
$ 93.94

Share anonymous user's blook!

See anonymous user 's blookspace

It's up to you now! Time to create your blook :)